Вас вітає ПП «Ромді Україна»! З метою підвищення якості послуг з організації вантажоперевезень, ми будемо раді отримати від Вас декілька відповідей на прості запитання.

Вас приветствует ЧП «Ромди Украина»! С целью повышения качества услуг по организации грузоперевозок, мы будем рады получить от Вас несколько ответов на простые вопросы.

Welcome to PE «Romdi Ukraine!»! To improve the quality of the organization of cargo transportation, we will be happy to receive your answers for a few simple questions.

Firma prywatna «Romdi Ukraina» wita Państwo! W celu poprawy jakości usług dla organizacji transportu ładunków, będziemy mieli przyjemność , jeżeli Pan/Pani da odpowiedz na kilka prostych pytań.

Spedycja

USŁUGI SPEDYCYJNE

Spedycja – czynności związane ze świadczeniem usług dla nadawców i odbiorców (klientów) i organizacji dystrybucji towarów wszelkimi środkami transportu. Usługi spedycyjne są ściśle związane z pojęciem logistyki.

Spedycja i Logistyka w naszej praktyce wzajemnie się uzupełniają, co pozwala osiągnąć niższy całkowity koszt transportu, skrócenie czasu jego trwania, co zwiększa niezawodność procesu transportowego.

TRANSPORT EXPEDITION

Standardowy Spedycja obejmuje dokumentacji, przygotowywanie ładunków do wysyłki, jej tymczasowe lub przechowanie. W razie potrzeby lub na żądanie, aby zapewnić dodatkowe usługi spedycyjne: utrzymanie ładunku, jego ochrony, ubezpieczenia.

Logistyka, spedycja i ładunki do nas cała. Jedynym sposobem na odciążenie klienta od wszystkich trosk dostawy.

Skontaktuj się z naszymi menedżerów, a my pomożemy Ci w każdej sprawie