Вас вітає ПП «Ромді Україна»! З метою підвищення якості послуг з організації вантажоперевезень, ми будемо раді отримати від Вас декілька відповідей на прості запитання.

Вас приветствует ЧП «Ромди Украина»! С целью повышения качества услуг по организации грузоперевозок, мы будем рады получить от Вас несколько ответов на простые вопросы.

Welcome to PE «Romdi Ukraine!»! To improve the quality of the organization of cargo transportation, we will be happy to receive your answers for a few simple questions.

Firma prywatna «Romdi Ukraina» wita Państwo! W celu poprawy jakości usług dla organizacji transportu ładunków, będziemy mieli przyjemność , jeżeli Pan/Pani da odpowiedz na kilka prostych pytań.

Głosowanie

Firma prywatna «Romdi Ukraina» wita Państwo!

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Pan/Pani wybrali naszą firmę! W celu poprawy jakości usług dla organizacji transportu ładunków, będziemy mieli przyjemność , jeżeli Pan/Pani da odpowiedz na kilka prostych pytań.

ANKIETA DLA PRZEWOŹNIKA

1. Miejsce zaladunku/wyladunku:

2. Nazwa/opis towaru:

3. Proszę podać imię i nazwisko menedżera, z którymi pracowali:

3.1 Proszę ocenić ugrzecznienie menedżera. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

3.2 Ogólna ocena kompetencji specjalisty. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

3.3 Umiejętność menedżera w związku siła wyższa. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

4. Skąd Pan/Pani dowiedziałeś się o nas?
 Na specjalistycznych stronach dotyczących organizacji przewozu ładunków Nośników reklamowych Rekomendacji znajomych / partnerów Od firmy spedycyjnej Od menedzera firmy «Romdi Ukraina» Inne:

5. Czym jest interesująca firma prywatna «Romdi Ukraina» dla Państwa?
 Reputacja i niezawodność Dostępność wlasnego ciężarówego parku Jakość usług w organizacji przewozu ładunków Lokalizacja ładunków Inne:

6. Proszę ocenić jakość roboty z przewoźnikiem. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

7. Zgodność z warunkami załadunku / rozładunku. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

8. Zupełność informacji podanej menedżerem jeśli chodzi o cechy zaladunku/ rozładunku (miejsce, godzina, sposób). Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

9. Dostępność sprzężenia zwrotnego. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

10. Auto było zaladowane nieodpowiednie do wagi w Zleceniu:

11. Punktualna płatność transportu. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

12. Proszę ocenić zgodność cena / jakość usług firmy. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

13. Czy ma Pan/Pani nieporozumieńie z menedżerem firmy?

14. Czy chciałbyś, aby kontynuować współpracę z firmą «Romdi Ukraina»?

15. Państwa życzenia i oferty dotyczące poprawy usług firmy «Romdi Ukraina» jako spedytora:

Dziękuję bardzo za uwagę. Panstwa zdanie jest dla nas ważne!

ANKIETA DLA KLIENTA

1. Miejsce zaladunku/wyladunku:

2. Nazwa/opis towaru:

3. Proszę podać imię i nazwisko menedżera, z którymi pracowali:

3.1 Proszę ocenić ugrzecznienie menedżera. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

3.2 Ogólna ocena kompetencji specjalisty. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

3.3 Umiejętność menedżera w związku siła wyższa. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

4. Skąd Pan/Pani dowiedziałeś się o nas?
 Na specjalistycznych stronach dotyczących organizacji przewozu ładunków Nośników reklamowych Rekomendacji znajomych / partnerów Od firmy spedycyjnej Od menedzera firmy «Romdi Ukraina» Inne:

5. Czym jest interesująca firma prywatna «Romdi Ukraina» dla Państwa?
 Reputacja i niezawodność Dostępność wlasnego ciężarówego parku Jakość usług w organizacji przewozu ładunków Lokalizacja samochódu Inne:

6. Proszę ocenić jakość roboty z Klientem. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

7. Podanie samochódu do załadunku. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

8. Zgodność z warunkami rozładunku. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

9. Dostępność sprzężenia zwrotnego z kierowcą. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

10. Zewnętrzny wygląd kierowcy stan techniczny i sanitarny pojazdu. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

11. Integralność ładunków podczas transportu. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

12. Proszę ocenić zgodność cena / jakość usług (adekwatności polityki cenowej) firmy. Ot 1 do 5 (Gdzie 1 — to Pan/Pani jest niezadowolony, 5 — bardzo zadowolony):
 1 2 3 4 5

13. Czy ma Pan/Pani nieporozumieńie z menedżerem firmy?

14. Czy chciałbyś, aby kontynuować współpracę z firmą «Romdi Ukraina»?

15. Państwa życzenia i oferty dotyczące poprawy usług firmy «Romdi Ukraina» jako przewoźnika:

Dziękuję bardzo za uwagę. Panstwa zdanie jest dla nas ważne!